UZMANLIK ALANLARI

Uluslararası İktisat

Uluslararası iktisat ekonomik entegrasyon, mal ve hizmet ticareti, göç, dış kaynak kullanımı/dış kaynaklardan yaralanma(outsourcing/offshoring), doğrudan yabancı yatırımlar, sermaye akımı, döviz kuru, ödemeler dengesi ve birçok diğer başlıkları kapsayan uygulamalarıyla birlikte geniş bir çalışma alanıdır.

TEDÜ TAM, derinlemesine analiz ve politika önerileri sunarak bölgedeki mevcut bilgileri ilerletmek için uluslararası ekonomideki güncel meselelere ve zorluklara odaklanarak kendini farklı kılmaktadır.

Uzmanlık Alanlarına Örnekler:

 • Hizmet Ticareti
 • Mal Ticaretinde Makroekonomik ve Mikroekonomik Konular
 • Ekonomik Bütünleşme
 • Göç
 • Doğrudan Yabancı Yatırım
 • Sermaye Akımları
 • Kur Dalgalanmalarının Etkileri

Türkiye Ekonomisi

Türkiye dinamik emek piyasası, jeopolitik konumu ve ticaret yollarının kesişiminde yer alan stratejik konumu ile benzersiz bir ülkedir. Bütün bu özellikler Türkiye’ye avantaj sağlamasının yanında diğer gelişen pazarlardan farklı olarak bazı zorluklara da sebep olmaktadır.

TEDÜ TAM, bu alandaki akademik tabanlı bilgiyi arttırmaya ilaveten karar alıcıları kararlarında yönlendirmek için güncel sorunlara ve Türkiye ekonomisinin sorunlarına odaklanmayı ve bu sorunlara derinlemesine analiz sağlamayı amaçlamaktadır.

TEDÜ TAM Uzmanlık Alanlarına Örnekleri:

 • Verimlilik ve Büyüme
 • Sektörel ve Şirket Karakteristiği
 • Para Politikası ve Geçerliliği
 • Maliye Politikası Yapısı
 • Göç ve İşçi Dövizleri
 • Cari Hesap Açığı ve Sürdürebilirliği
 • Ticaret Politikası